Włodzimierz Okrajek od urodzenia związany jest z Ziemią Krakowską. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Swoje życie zawodowe związał z rolnictwem, angażując się w modernizację wsi jako Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej.
Jako Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR nadzorował wdrażanie programów finanso­wanych przez Unię Europejską w zakresie restrukturyzacji wsi i rolnictwa, jako wykładowca na Uniwersytecie Rolniczym starał się wpajać młodym następcom wiedzę i szacunek do ziemi i tradycji, jego skuteczne działania widoczne są w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego. Jako Radny Powiatu Krakowskiego uczestniczy w licznych akcjach propagujących bezpieczny i zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszka w Luborzycy, blisko lokalnych problemów współmieszkańców.